Środowiskowy Interfejs Pomocowy
17-01-2017, Krzysztof Grzenia
Powrót
Drukuj
Pdf
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprasza dorosłe osoby niesamodzielne, osoby niepełnosprawne oraz osoby samotne do skorzystania nieodpłatnie z oferowanego wsparcia w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy", realizowanego przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

W ramach projektu oferowane będą następujące nieodpłatnie usługi:
 • telepomocy – możliwość wezwania pomocy w chwilach nagłego zagrożenia życia, powiadomienia bliskich, monitorowanie podopiecznego poprzez kontakt elektroniczny
  z Centrum Operacyjnym obsługującym system;
 • zajęć w Punktach Dziennego Pobytu Środowiskowego (tzw. świetlice środowiskowe)
  w Wodzisławiu Śląskim, Radlinie i Rydułtowach;
 • pomocy udzielanej przez środowiskowe grupy wsparcia (pomoc w zakupach, umówienie wizyty u lekarza, wsparcie psychologiczne, prawne, informacje o korzystaniu z telepomocy, korzystanie z porad psychologa i prawnika.

Kwalifikowani kandydaci na uczestników:
 • zależne osoby dorosłe o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • zależne osoby niepełnosprawne- w stopniu lekkim, z kolei osoby zależne przewlekle chore,
 • osoby niesamodzielne-mieszkające samotnie
  z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
  codziennego – powyżej 65 roku życia.
Kandydata zgłasza się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poprzez złożenie formularza będącego załącznikiem do Regulaminu Rekrutacji – dostępnego do odbioru osobistego w kancelarii PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, pokój nr 11 i do pobrania na stronach internetowych gmin, Powiatu Wodzisławskiego, PCPR i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Formularze zgłoszeniowe składać należy do 27 stycznia 2017 r. osobiście w sekretariacie PCPR
w Wodzisławiu Śl. lub listownie do 25 stycznia 2017 r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski (liczy się data wpływu do kancelarii) z dopiskiem na kopercie „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.

Informacje szczegółowe udzielane są pod numerem telefonu: 32 4551430 wew.31 
Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf